درباره ی ماکارگاه تولیدی صنعتی کهن پرتو فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت دکوراتیوهای روشنایی از سال 1390 آغاز نموده و در این سالها در مسیر بهبود کیفیت و طراحی و نزدیک شدن به سلیقه مشتریان حرکت نموده است.

منو